Juniorvannprisen

meld deg på konkurransen i 2025 allerede nå!
Påmelding

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED I KONKURRANSEN OM NORSK JUNIORVANNPRIS? 

Norsk juniorvannpris er en prosjektbasert konkurranse der formålet er å stimulere ungdommens interesse og engasjement for det lokale og globale vannmiljøet. Deltakerne etablerer et vannprosjekt, og definerer selv størrelse og dybde på prosjektet. 

Vinneren av Norsk juniorvannpris går videre til den internasjonale finalen, Stockholm Junior Water Price. Denne arrangeres påfølgende høst under den internasjonale vannuken i Stockholm. Her møtes unge vannforskere fra hele verden til en spennende konkurranse.

Lurer du på hvilke temaer prosjektet kan omhandle?

Her er noen tidligere innsendte oppgaver:

– Analyse av en demning og vannet oppstrøms
– Vannprøver og analyse av vannkvaliteten i en bekk
– Forurensningsgrad i lokale vassdrag
– Gjenbruk av kunstgjødsel
– Kvalitetsendringer over tid – lokale vassdrag
– Strømningsforhold i en bekk
– Vannstandsendringer og påvirkningsgrad på lokale forhold
– Bunnfaunaundersøkelser før og etter rotenonbehandling
– Konsekvenser av veisalting i nærheten av vassdrag
– Nedbørsmålinger – hvorfor varierende surhetsgrad?
– Bærekraftig vassdrag?
– Hva er spesielt med mitt drikkevann?
– Kretsløpet i min nærmeste vannkilde
– Konsekvenser av omrøringen i en vannkilde

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med oss på kontakt@norskjuniorvannpris.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

t

HVEM KAN DELTA?

Konkurransen er for ungdom mellom 15-20 år i ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, organisasjoner eller enkeltpersoner.

Prosjektgruppa kan bestå av mange medlemmer, men maks to personer kan representere gruppa i den norske og internasjonale finalen.

l

SLIK DELTAR DU

 

 • Frist for påmelding er 20.desember 2024.
 • Send inn bidraget med en kort omtale samt tittel i skjemaet nedenfor.
 • Frist for innsending av ferdig prosjektrapport er 31.januar 2025.
 • Juryen velger ut tre finalister.
 • Finalen går av stabelen i tilknytning til Verdens vanndag. 

PROSJEKTRAPPORTEN

 • Rapporten skal gi en beskrivelse av prosjektet og inneholde illustrasjoner (grafer, tegninger, fotografier).
 • Hele rapporten inkludert referanseliste og vedlegg skal maksimalt være 15 sider.
 • Skrift: Times New Roman, størrelse 12, linjeavstand: 1,5
 • Språk: norsk eller engelsk.
 • En tydelig og kortfattet prosjekttittel skal skrives på norsk og engelsk. Om ønskelig kan man ha en etterfølgende vitenskapelig tittel.
 • Den første seksjonen av rapporten skal være et sammendrag som kortfattet beskriver de viktigste delene av prosjektet, hensikt, metoder og materiell, observasjoner og konklusjoner, og en kort forklaring på hvordan prosjektet kan bidra til økt livskvalitet.
 • En beskrivelse av hvor mye støtte man har fått fra lærere, foreldre, forskere osv. under arbeidet med prosjektet skal inngå i rapporten.

 

 • Rapporten sendes inn til post@vannforeningen.no

SLIK VELGES FINALISTENE UT

De innsendte prosjektene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig framgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Bedømmelsen gjøres av en jury som består av representanter fra skoleverket, universiteter og høyskoler og næringslivet.

HVA VINNER DU?

Vinneren premieres med: 20 000 kr.
Halvparten går til
prosjektdeltakeren(e) og den andre halvparten går til vinnerens skole/organisasjon/godt formål for å oppmuntre til videre satsing på vannmiljø.

2. og 3. plass premieres med 5 000 kr som går til prosjektdeltakeren(e)

SPØRSMÅL?

Kontakt oss på:

post@vannforeningen.no 

PÅMELDINGSSKJEMA

ARRANGØRER

Vannforeningen logo
Norsk Hydrologiråd logo
Siwi logo

SAMARBEIDSPARTNER

 SPONSORER

Asplan viak logo
Siwi logo

Tidligere vinnere av Norsk juniorvannpris

Har du forsket på en eller annen side av temaet «VANN» er du kvalifisert til å delta i konkurransen!

2022

Project current by: Satnam Singh Bhandal, Rastus Blessing, Morrigan Irwin, Lucas Jørgensen 
(klikk på bilde for å se prosjektrapporten) 

2019

Torjus Olai Erland Aartun, Evelina Nesse, Hans Christian Andersen, Lasse Stuvik, Andreas Aukland, Jonas Harboe, Maria Rønnevik, Adrian Låte Svendsbøe og Ann Rebekka Undheim, Frakkagjerd Ungdomsskole:  «Storavatnet – potensiell reservevannkilde på Haugalandet»

2018

Byåsen videregående skole: Elina Roberta Vadze, Kamilla Blekkan, Linn Eggen, Maja Grauff Erntsen og Silje Joner Ognedal. «Overvåking av marine ressurser»

2017

Kristian Nicolai Jæger Hansen, Bodø Videregående skole. “Gjenbruk av kunstgjødsel—vannforsøk”

2016

Susanne Havsberg og Mathilde Glende Klausen, Ski ungdomsskole. “Hvorfor er Pollenvannet spesielt?”

Unge vannforskere | Juniorvannprisen 2023

21. mars startet finalen for den årlige Juniorvannprisen. Ungdom mellom 15-20 år i ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, organisasjoner eller enkeltpersoner kan sende inn prosjektrapporter på valgfritt tema innen vann. De tre beste prosjekterte inviterte vi inn til Oslo for en finale som ble avholdt på Norsk Teknisk Museum hvor de presenterte for hverandre og en fagjury. Selve prisen ble delt ut under Verdens vanndag 22. mars.

Les mer om den norske finalen og årets vinnere her

FOR FLERE IDÉER, SE FAGSTOFF OG LINKSAMLINGER HOS:

Unge forskere logo
Norsk Vann logo
Miljølære logo
Vannforeningen logo
Norsk Hydrologiråd logo
Siwi logo
Norsk Juniorvannpris logo hvit